باتوجه به سوال 2596 پس حفظ چنین نظامی با چنین خصوصیتی از حفظ امام معصوم ع اهمیتش بیشتر است؟

31

سوال2598:

سلام علیکم
پس حفظ چنین نظامی با چنین خصوصیتی از حفظ امام معصوم ع اهمیتش بیشتر است؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2598
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
⚡️🌱به پاسخ دقت نفرمودین!
🌷🔅🌱امام زمان علیه السلام ولیّ و حجت خدا در روی زمین هستند کسی حق معامله در مورد امام زمان علیه السلام را ندارد هر گونه ترجیح دادن آن حضرت بر امری دیگر تنها میتواند در قلوب افراد و در مسیر ایمان و باور آنها شکل بگیرد، اوست اُولی به خلائق از جان آنها! اوست امام و قائد، اوست که تصمیم میگیرد نه اینکه در مورد حضرتش تصمیم و ترجیحی صورت بگیرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.