باتوجه به پاسخی که برای سوال 2752 مطرح کردید، خلق از جنس غیر خلق یعنی چه؟ و چگونه به این استنباط رسیده اید؟

26

سوال2758 :
سلام علیکم
سوالی برای بنده از متن جواب جنابعالی در جواب سوال 2752عارض شده و آنهم اینکه خلق از جنس غیر خلق یعنی چه؟ و چگونه به این استنباط رسیده اید؟

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2758
🌹علیکم السلام
🌼🌿تسامحاً تمام اشکال ایجادی را میتوان خلق قلمداد نمود، اما به واقع «خلق، جعل، صنع، برأ، ذرء، و … » متفاوتند، اگر هر یک از اسماء حسنای الهی را آسمان و یا درخت تصور کنیم، هر یک از آنها بارش ها و ثمرات منحصر به فرد و ویژه ای خواهند داشت، مثلا مخلوقات الهی بارش ها و ثمرات اسم مبارک الخالق خداست، و مجعولات بارش ها و ثمرات اسم مبارک الجاعل و مصنوعات و مبریئات و مذروئات، بارش ها و ثمرات اسماء مبارک الصانع، الباریء و الذارء میباشند، همچنین است موجودات که ثمره اسم مبارک الموجد میباشد.
🌼🌿علاوه بر «خلق، جعل، صنع، برأ، ذرء» میتوان به اشکالال دیگر ایجادی مثل، «ابداع(بدع)، احداث(حدث)، انشاء(نشیء)، بدأ، تکوین(کون)، فطر، جبل، … » اشاره نمود که نیاز به تحقیق مبسوط دارد.
🌼🌿لازم به تذکر است که اسم مبارک خالق از جمله آفریده های خدای بی همتاست که رتبه اش بعد از بعضی از اسماء حسنای دیگر میباشد، در آفرینش خود اسماء شکل خاصی از آفرینش متصور است که از خلایق پوشیده میباشد چرا که خدای تبارک و تعالی اسمائی را ایجاد فرمود که خود اسم الخالق با همان رمز ناشناخته ایجاد شده است.
🌼🌿

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.