با توجه به آیات 11 تا 16 سوره عبس، آیا قرآن به صورت مکتوب و نوشته شده در صفحاتی بر پیامبر نازل شده است؟

38

سوال2468:
1. با توجه به آیات 11 تا 16 سوره عبس، آیا قرآن به صورت مکتوب و نوشته شده در صفحاتی بر پیامبر نازل شده است؟
فی صحف مکرمه…
2. لفظ صحف برای تورات و انجیل و.. هم به کار رفته است. آیا مراد از صحف، نوشته ای است که بر پیامبران نازل شده یا به بعد از نزول و نگارش آن در صفحات توسط افراد اشاره دارد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2468
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱ام الکتاب، لوح محفوظ، قلب مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قلوب ائمه اطهار علیهم السلام میتواند همان صحیفه کرام باشد.
🌷🔅🌱قرآن از قرارگاه تاویل تا منزل تنزیل بر صفحاتی که در شأن کریمانه اش میباشد منقوش است، از سینه ام الکتاب تا جان فرشته گان و ملائک و قلوب اولیاء الله و دل مومنان نسخه های خاص قرآن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.