با توجه به اینکه امام عصر را صاحب الزمان خطاب می کنیم در اندیشه های اسلامی آیا تعریفی برای زمان وجود دارد ..؟ ( زمان به چه واسطه ای تعیین می شود )

34

سوال32۱۶:
با توجه به اینکه امام عصر را صاحب الزمان خطاب می کنیم در اندیشه های اسلامی آیا تعریفی برای زمان وجود دارد ..؟ ( زمان به چه واسطه ای تعیین می شود )
با توجه به اینکه در احادیثی نقل شده است که خداوند گناهان بنده ی گناه کار را چنان پاک‌می نماید که انگار اصلا وجود نداشته اند .
با توجه به تاثیر عمل انسان در کل گیتی این مفهوم‌به نظر می رسد که عمل انسان بل کل از بین می رود تا تاثیری در آینده ی انسان نداشته باشد .
و این به نحوی مسئله ی سفر در زمان پیش می کشد .
و همچنین‌تاثیر عمل صالح انسان در گستره ی هستی که خداوند آن را چندین برابر می کند ایا انسان تعمداّ قادر خواهد بود در ظرف زمان طولانی تری زندگی کند ..؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3216
🌹سلام علیکم
🔆🌷زمان در واقع همان شمارشگر آفرینش های متوالی است! هر شمارشی در این عالم به عبارتی هر لحظه از زمان، وقوعش در منطقه لازمان تحقق مییابد. سامانه شمارش یا ساعت زمان دستگاه و یا جایگاه تحقق همان زمان است.
❗️تذکر: ذهن باید از ساعت دیواری و مچی به ساعت درونی در نهاد موجودات که با هستی شان عجین است منتقل شود تا مفهوم مطلب فوق الذکر عیان شود.
🌷🔆امام زمان یعنی سامانه زمان، یعنی، ساعت الهی، یعنی تجلیگاه آفرینش های رحمانی. هو یعلم.
🌼
🔆🌷وقتی موجد خداست پس معدم هم خداست، وقتی الله هستی بخش است، معدوم کننده به معنای واقعی هم اوست. همچنین ممیت و ماحی و ماحق اوست.
به همان شکل که خالق مقتدر بر جهان انبساط میبخشد منقبض کننده جهان هم اوست، به همان شکل بسط دهنده زمان و قبض کننده آن هم خود اوست. زمان تحت فرمان اوسط به هر شکلی که اراده فرماید زمان فرمان می پذیرد. همچنین نابودگر زمان، اگر اراده فرماید.
🌼
🌷🔆تاثیر هر عضو از بدن بر کل بدن و تاثیر عمل هر موجود بر کل عالم هستی با محو اثر هر موثر حال جدید بر پیکر کل آشکار میگردد. حال جدید بدن یا کل عالم هستی، وقتی هر چیزی مقهور و مغلوب اوست پس جای هیچ تعجبی از نحوه و امکان هیچ فعلی از افعال برای حضرت قاهر و قهار و غالب وجود ندارد. او بر هرچیزی به معنای حقیقی تواناست. این عمل از اصلاح رنگ پریدگی چهره آدمی برای خالق آسانتر است.
همچنین است تاثیر عمل صالح انسان…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.