با توجه به اینکه بعد از مرگ باب تکلیف بسته میشود آیا نماز و روزه استیجاری کفایت از تکلیف از دست رفته میکند یا فقط به عنوان هدیه به اموات میرسد؟

37

سوال۲۸۹۰:
سلام علیکم
با توجه به اینکه بعد از مرگ باب تکلیف بسته میشود آیا نماز و روزه استیجاری کفایت از تکلیف از دست رفته میکند یا فقط به عنوان هدیه به اموات میرسد؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2890
🌹علیکم السلام
🌼🌿خالق رئوف و رحیم این عنایت و امتیاز را به مومنان بخشیده تا با نماز و روزه استیجاری تکالیف آنها به نیابت ادا شود، این امر به مثابه پاشیدن بذری است که که توسط متوفی ادا نشده و نایب او تکلیف او را ادا میکند اما اینکه از آثار و برکات و درخت و میوه و دیگر محصولات این بذور چگونه بهره مند خواهد شد به انتظار و معاینه نیازمند است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.