برای اینکه زمان آفریده شده باشد باید زمانی باشد که زمان نبوده باشد، با این تفاسیر چگونه میشود زمان را تعریف کرد ؟

34

سوال3221:
سلام خدمت استاد عزیز
با توجه به سوالات سجاد عزیز این سوال برایم پیش آمد که برای اینکه زمان آفریده شده باشد باید زمانی باشد که زمان نبوده باشد و این بدین معناست که در یک زمان جزئی از زمان وجود داشته که در حالیکه کل اجزاء زمان وجود نداشته است، با این تفاسیر چگونه میشود زمان را تعریف کرد ؟؟؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3221
🌹سلام علیکم
🔆🌷وقتی زمان به نمایشگر آفرینش های متوالی تفسیر میگردد این حقیقت به اثبات میرسد که نیرویی قاهر بر زمان و مکان وجود دارد که این زمان و این مکان تنها الواحی برای نمایش آیات اویند.
فرا سوی زمان و فراسوی مکان نه زمان پذیرند و نه مکان پذیر. آنکه بر زمان و مکان محیط است زمان و مکان بر آستانش فنا پذیر است.
انظباق ازل بر ابد تمام زمان و مکان را از منظر حق به وحدت میرساند. هو یعلم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.