برای عاقبت به خیری فرزندان چه کارهایی باید انجام داد؟

34

سوال1964 :

سلام علیکم
برای عاقبت به خیری فرزندان چه کارهایی باید انجام داد؟ مثلا فرزندی که شیطنت زیادی دارد و کارهای عجیب و غریب زیاد انجام میدهد، مثلا وقتی میگویند در آینده پلیس خواهی شد، میگوید من میخواهم دزد شوم! برای عاقبت به خیری چنین فرزندی چه باید کرد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ1964
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱همانطوریکه به آب و نان فرزندانمان توجه میکنیم بایستی به خوراک معنوی آنها هم به جد توجه داشته باشیم!
🌷🔅🌱وقتی خودمان برای فرزندانمان بازی های رایانه ای که محتوایی راهبردی برای تعلیمات شیطانی دارند، تهیه و یا پای هر کارتون و فیلم و سریال رها میکنیم نبایستی انتظار عاقبت بخیری آنها را داشته باشیم ، چرا که ما خودمان آنها را در مسیر هلاکت رها میکنیم ، برای خلاصی بایستی فرزندانمان را پای تعلیمات پاک قرار دهیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.