برگ درخت سبز است، گنبد حرم امام رضا زرد است. گل محمدی قرمز است. خدای مهربان چه رنگی است؟؟

43

سوال1280 :
برگ درخت سبز است، گنبد حرم امام رضا زرد است. گل محمدی قرمز است. خدای مهربان چه رنگی است؟؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1279
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱خدای بزرگ نقاش برگ و سبزی آن است و آفریننده ی امام رضا علیه السلام و خالق طلای حرم امام رضاست، هر چه گل در این عالم هست چه قرمز و زرد و آبی و بنفش و جه رنگ دیگر، خالق و نقاش اش خداست، هر چه رنگ دارد آفریده ی خداست و خدا از هر چه رنگ است، بی نیاز است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.