بزرگوار آیا بیشترین احادیث توحیدی صادر ازمعصومین علیهم السلام از جانب امام رضا علیه السلام بوده؟

7

سوال1256 :
سلام علیکم استاد بزرگوار آیا بیشترین احادیث توحیدی صادر ازمعصومین علیهم السلام از جانب امام رضا علیه السلام بوده؟ ممنونم.
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1256
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱نظر دقیق نیاز به تحقیق گسترده ای دارد، اما خطبه های توحیدی مولا و مناجات های حضرت شریف شان جلوه های خاص و ناب توحیدی است که کثرت آنها مشهور و مکتوب است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.