بعضی وقتها شنیدم که هنگام دعا کردن میگن خدا اگه صلاحه اینکار رو بکن یا این چیز رو بهم بده شاید دعا و خواسته ما بد باشه. دعا کردن که خیلی خوبه پس چرا میگن اگه صلاحه؟(مثلا من تو دعاهام میگم خدا جون به محیا اردک بده)اردک که چیز بدی نیست که بگم اگه صلاحه اردک بده؟

33

سوال1977:

🌷🔅🌱 (سوالات محیا کوچولو)
بعضی وقتها شنیدم که هنگام دعا کردن میگن خدا اگه صلاحه اینکار رو بکن یا این چیز رو بهم بده شاید دعا و خواسته ما بد باشه. دعا کردن که خیلی خوبه پس چرا میگن اگه صلاحه؟(مثلا من تو دعاهام میگم خدا جون به محیا اردک بده)اردک که چیز بدی نیست که بگم اگه صلاحه اردک بده؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ1977
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🌷🔅🌱 ما خیال میکنیم که صلاح خود را میدونیم ولی خدا حتماً به صلاح ما آگاه است! مثلا ممکن است که ما دوست داشته باشیم که اردک در کنا ر ما باشد اما ممکن است که اردک از خانواده ی خود دور شود و یا ما نتویم از اون مراقبت کنیم و بمیره و یا از اون بیماری به ما برسه و یا ما نتونیم بعضی از کارهای مهم خود را انجام بدهیم و هزاران علت دیگر که خدا آنها را میداند و ما نمیدانیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.