بنده به حول و قوه ی الهی مرتب نماز شب میخونم ولی بعضی وقتها کمتر میشه نمیدونم چرا؟ (خصوصا زمان درس و دانشگاه) خیلی ناراحت میشم از اینکه بعضا توفیق نماز شب ازم سلب میشه لطفا بفرمایید عاملی باعث میشه که اینطور بشه؟

31

سوال3192 :
بنده به حول و قوه ی الهی مرتب نماز شب میخونم ولی بعضی وقتها کمتر میشه نمیدونم چرا؟ (خصوصا زمان درس و دانشگاه) خیلی ناراحت میشم از اینکه بعضا توفیق نماز شب ازم سلب میشه لطفا بفرمایید عاملی باعث میشه که اینطور بشه؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3192
🌹سلام علیکم
🌷🔆از جمله عوامل سلب توفیق از نماز شب میتواند موارد ذیل باشد!
🌱عدم برنامه ریزی
🌱 فقدان تنظیم زمان
🌱عدم اولویت قرار دهی
🌱 خستگی مفرط
🌱جذب انرژی بدن توسط اشتغالات متفرقه
🌱عملی که جریمه اش محرومیت نماز شب است.
🌱در مواردی لطف الهی بر تحریم شامل میشود تا عجب و غرور به صفر برسد.
🌱جریمه خود برتر پنداری بخاطر توفیق یافتن به نماز شب که موجب محرومیت میشود.
🌱لطف حق مشمول ر محرومیت واقع میشود تا عادت به ملکه توام با شوق و اشیاق تبدیل شود
🌱 و …
🔆 الله یعلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.