بنده مفهوم سجده در مسیر عقاب الهی را درک نمیکنم. لطفا مطلب را باز فرمائید

24

سوال2415 :
سلام علیکم استاد محترم. بنده مفهوم سجده در مسیر عقاب الهی را درک نمیکنم. لطفا مطلب را باز فرمائید. تشکر
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2415
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱موجودات و تمام اعضاء و اجزاء و اعمال و افکارشان آفریده ی الهی است، تا خالق اجزاء حرکات و سکنات و نیات آنها را تقدیر نفرماید چیزی به وقوع نخواهد پیوست!
🌷🔅🌱هر مخلوق از مخلوقات الهی تمام مخلوق الهی است، خدا عزیز است و هر مخلوقی در برابرش ذلیل محض است، هر مخلوق به تمام وجودش مخلوق خداست! همچنین تمام افعال او چه در مسیر اطاعت و چه معصیت تحت قهر و اراده خداست، تا خالق اختیار مخلوقات را تقدیر نفرماید، هیچ گزینشی از مخلوقات صادر نخواهد شد! پس مخلوقات با تمام وجود و افعالشان به حال سجده محض و تمام هستند و آنی از آن جدا نمیشوند چرا جدایی شان مثل جدایی از خلقت میباشد. در مسیر امتحان خالق نقشه ای را تعیین فرموده که بندگان را به اطاعت از آن دعوت فرموده تا به اختیار به آن لبیک گویند، تلبیه موجودات و عملکرد آنها همان سجده طوعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.