تغافل چه کاربردی دارد و در چه جایگاهی می توان از آن استفاده کرد؟

31

سوال۳۰۹۵:
تغافل از دانسته ها ک در نهج البلاغه اومده
(امیرالمومنین علی(ع) فرمود: از شریفترین کارهاى کریم خود را به بى خبرى زدن از چیزى است که مى داند.
حکمت 222)
کاربردش برای چه افراد و چه جایگاهی است ؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3095
🌹علیکم السلام
🌼🌿مضاف بر #پاسخ1387
☘️🌿 بیشک غافل نشان دادن زمانی مقبول و مطلوب خواهد بود که جنبه ارشادی داشته و باعث تقویت دوستی و موجب حفظ عرض و آبرو گردد. رفتار محجوبانه انسان کریم حکایت از خوی کریمانه او داشته که با پوشیده داشتن فهم خود از مسائل قبیح صادر شده از انسان های جاهل مانع احتقارشان میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.