تفاوت مراقبه های عرفانی با مراقبه های ورزش هایی مثل یوگا در چیست؟

78

☘️🔆 #سوال۳۳۱۱
سلام علیکم
جناب استاد آن کسانی که جلسات یوگا می روند از جلسه چهارم چشم بصیرت اینها باز می شود و می توانند روحشان را از بدن خارج کنند و همه چیز را ببینند
ولی در اسلام برای همین باید کلی مراقبه و به رعایت خیلی از مسائل شرعی نیاز است فرق این دو در چه چیزی است ؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸

پاسخ3310

🌹سلام علیکم
🌿🔆یوگیسم ها در جلسات و تمرینات و نرمش ها و حالات و تنفس های یوگا مشغول پرستش الهه های مختلف هستند!
یوگا عاجزتر از آن است که بتواند چشم بصیرت افراد را باز کند!
آنچه در یوگا باز میشود دریچه ها و شکافهای خاصی در اعماق مغز آدمی است و به زبان علمی تر نوعی تحریک غدد داخلی بدن است، هر چند که در یوگا روح آدمی تحریک میگردد اما این تحرک در مسیر تعالی روحی نیست!
🌿🔆گشوده شدن دریچه ها و پنجره هایی از باطن آدمی به جهان ماوراء به معنای پرواز دادن و عروج دادن جان آدمی نیست، همیشه خروج از حصارهای بدن به معنای پرواز دادن روح نبوده و چه بسا باعث سقوط آزاد روحی میگردد، در مرحله خطرناکتر باعث در دسترس قرار دادن سامانه روحانی بدن و در اختیار گذاشتن آن به شیاطین و اجانین میگردد.
🌿🔆 فعال شدن غیر اصولی غدد داخلی بدن چه بسا موجب افت نیروهای باطنی افراد شده و سوخت روحانی افراد توسط شیاطین به سرقت میرود.
☘️🔆مراقبات دینی و اسلامی هیچ رقیبی ندارند و هدف از آن مراقبات وصول کرامات نفسانی نه گشوده شده چشم ماورائی است؛ سالک الی الله در عبادت خود هیچ مراد و منظوری جز رضای خدا ندارد، مسیر بندگی هیچ شرط و هدف غیر الهی را پذیرش نمیکند. خدا خود دید دل و بصیرت افراد را میگشاد و این گشایش صرفا به معنای مکاشفات بصری نیست بلکه حالات عظیم قلبی و شدت حرارت ارتباطات رحمانی و جذبات قدسی است که هیچ رقیب و شبیهی ندارند!
☘️🔆خلوص در عبادت موجب تقریب وصال میگردد شرط گذاری و تجاری سازی عبادات موجب اسقاط اخلاص بندگی است.

مطالعه بیشتر در این دسته بندی

گروه تلگرامی کهف سوال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.