تفسیر دعای بیستم صحیفه ی سجادیه، نگاهی معرفتی به صحیفه ی سجادیه مورخه 1402.09.23

74

برخی از سر فصل های مطرح شده در جلسه
سامانه ایمان
اکمل ایمان، اکمل جهان
جایگاه یقین در ایمان
تولید نیات احسن (زیباترین نیت ها)
تبدیل شدن به خورشید مکارم
فهمیدن اینکه به مقام تصحیح یقین رسیده ایم یا خیر
خریدن شادی مردم در مقابل خشم خداوند
خداوندا خود برایم کافی باش
بازپروری آنچه در درون فاسد شده است (بازگشت به احسن تقویم)
هماهنگ شدن با آهنگ هستی
دل و محبت و زبان واحد
تماشا به وجه کریم خداوند
مرا به آن عمل وادار ساز که زیباترین عمل باشد
آسوده ساختن روزگار
پاک سازی وجود از آلودگی هایی که موجب توجه به غیر خداوند می شود
بی نیاز گشتن
رهایی از فقر (ابعاد مختلف فقر)
تبدیل شدن به طلای خالص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.