تفسیر دعای بیستم صحیفه ی سجادیه، نگاهی معرفتی به صحیفه ی سجادیه مورخه 1402.09.30

33

برخی از موارد اشاره شده توسط استاد در سخنرانی:
صیاد جواهرات صحیفه سجادیه باشیم
با احسن نیات می شود به احسن اعمال رسید
افضل یقین با تصحیح یقین امکان پذیر است
خداوندا دوست دارم در مسیر تو خسته شوم!
تغییر نوع خلوت انسان با خداوند
یاد دادن درس معرفت به ملائک!
می خواهم تمام عمر را چنان خلوت سازی که تنها مشغول عشق تو باشم!
خداوندا چنان کن که اگر خیری از جانب من بر بندگانت رسید خود را بزرگ نشمارم
فاصله ی عزت نفس و کبر چیست؟
چگونه می شود از مبتلا شدن به عجب جلوگیری کرد
خداوندا چنان وجودم را منبسط ساز که هم آسمانی باشم و هم زمینی و زمین را تبدیل به آسمانی دیگر نمایم
خداوندا عزتی بالاتر از این نمی بینم که ذلیل ترین درگاه تو باشم
خداوندا مرا مجهز کن به سامانه های مخفی و متعالی خودت
خداوندا چنان کن که به همراه مهدی تو همان هدایت صالحت به پرواز بپردازم
اتصال به جان حضرت مهدی (عج)
اتصال به مغناطیس مهدوی
دعای بیست صحیفه سجادیه شفاخانه خداوند
خداوندا می خواهم عاقل ترین شخص باشم!
خداوندا می خواهم چون اولیای تو در علوم مختلف بدرخشم
علم جذب انوار الهی
عقل رقیب عشق نیست! رفیق عش است
رمز تبدیل شدن به معشوق خداوند
جاده ی عقل تنها مسیر تبدیل شدن به معشوق خداوند است
برای اینکه عقل را در وجود خود احساس کنیم باید جنود عقل را در وجودمان بیدار سازیم.
خانه ی عرفان یعنی دعای بیست صحیفه سجادیه
عصر دجال
باید با تمام سلاح به سمت دجال برویم تا او را نابود سازیم!
شیعیان باید همچون مولای خود کور کننده ی چشم دجال باشند
باید با تمام مکارم به جنگ دجال رویم
اگر پرده ی جسم از روی روح برکشیده شود چهره ی روحم چگونه خواهد بود؟
علم امروزی سوار بر مرکب جهل!
هرجا عقل حضور داشته باشد مکارم اخلاق ظاهر خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.