تواضع سیاسی

47

▫️ تواضع سیاسی
◽️ جلسه هفتگی تفسیر صحیفه سجادیه ( دعای بیستم)
📆 تاریخ 1402,12,10
📌 جلسه مشکات نور
👤 سخنرانی استاد علی ساعی
📝 برخی موارد مطرح شده در جلسه:
🌼 تواضع در حوزه ی دیانت و سیاست
🌼 تواضع در مقابل دشمن آیا جایز است؟!
🌼 شناخت و درجه بندی دشمنان
🌼 دشمن محارب و غیر محارب
🌼 بررسی اینکه دشمن آیا عاقل است یا جاه
🌼 لبخند تمام دشمنان فریب و نیرنگ است
🌼 لبخند به دشمن از روی سیاست
🌼 آیا تواضع در مقابل دشمن جایز است ؟
🌼 اعتماد به لبخند دشمن حماقت است
🌼 انواع دشمنان
🌼 نحوه ی رفتار موسی و هارون با فرعون ( دشمن آشکارشان)
🌼 لطافت محمدی برای هدایت خلق
🌼 رفتار رسول مهربانی در برابر دشمن محارب
🌼 تواضعی از نوع نیرنگ
⤴️ موضوع جلسه بعد: منافع راهبردی تواضع

🔵 سایت جام جان
jamejan.com
🟠 کانال ایتا جام جان
https://eitaa.com/jamejan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.