تکمله سوال 1301 آیا حرزبندی، یا بازی اجنه با کودکان خردسال، هر دو دسته اجنه مومن و کافر را شامل شود؟ یا فقط دسته خاصی را؟

37

سوال1303 :
تکمله سوال 1301 آیا حرزبندی، یا بازی اجنه با کودکان خردسال، هر دو دسته اجنه مومن و کافر را شامل شود؟ یا فقط دسته خاصی را؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1303
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱فرزند آدمی بایستی باغ و گلستان و تفرجگاه فرشته گان باشد نه کاروانسرای شیاطین🌱🍀🌻
🔆🔅🌱اگر مراقبات ازدواج و … به نحو احسن صورت پذیرد، فرشته گان مونس فرزند آدمی میشوند و جایی برای رفاقت اجانین نمی ماند، بازی اجانین با فرزندان آدمی از جمله نشانه های ضعف و فراموشی وظایف والدین نسبت به فرزندانشان میباشد!
🔆🔅🌱کتاب دانشگاه ازدواج راهنمای شایسته ای است……..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.