تکمله سوال 1301 اگر حیوان در منزل نگهداری نشود، فقط با خواندن حرز (چهارقل و ایه الکرسی) میتوان مانع بازی اجنه با کودکان شد؟

7

سوال1302:
تکمله سوال 1301 اگر حیوان در منزل نگهداری نشود، فقط با خواندن حرز (چهارقل و ایه الکرسی) میتوان مانع بازی اجنه با کودکان شد؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1302
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱مهم روشن بودن ذکر و یاد الهی است، نگهداری حیوان در منزل الزامی نیست🌱🍀🌻
🔆🔅🌱شاید نگهداری کبوتر و امثال آن در منزل به این خاطر باشد که آنها از جمله ذاکران ذکر الهی اند،
🔆🔅🌱آیات الهی با مراقبه اعجاز میکنند، قرآن برای مومن بهترین ابزار و سلاح برای بندگی و مبارزه با شیاطین است پس….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.