تکمله سوال 3243 : آیا “من” صورت یا سیرت دارد؟

37

سوال۳۲۴۵:
آیا “من” صورت یا سیرت دارد؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3245
🌹سلام علیکم
🌷🔆صورت ها و سیرت ها تعلقات «من» هستند و حجب آفاقش محسوب میگردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.