تکمله سوال 3243 : تغذیه “من” چیست؟

41

سوال۳۲۴۴ :
تغذیه “من” چیست؟

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3244
🌹سلام علیکم
🌷🔆 تغذیه «من» همان نحوه ارتباط با آفاق اسماء حسنا و صفات علیا و امثال والاست.
به بیانی، نحوه آرایش آن با علم لایزالی و مشیت و اراده سبحانی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.