تکمله سوال 3243 : من اعظم کیست و چیست؟

40

سوال۳۲۴۹:
من اعظم کیست و چیست؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3249
🌹سلام علیکم
🌷🔆«من» همان «من»ی است که تجلیگاه عظمت کبریایی است.
«من» هر «من» همان انتخابگر و اختیارگری است که «من» اعظم کمال حسن در اختیار و گزینش داراست و به مختار خدا تبدیل گشته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.