تکمله سوال 3243 : چه ارتباطی بین “من” و اسماء الهی وجود دارد؟

37

سوال۳۲۴۸:
چه ارتباطی بین “من” و اسماء الهی وجود دارد؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3248
🌹سلام علیکم
🌷🔆اسماء حسنا همان زینت فوق زیور «من» است.
و
نقشه راه و کار و هستی «من» است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.