تکمله 3067: چرا باید بتها به همراه سرانشان در دوزخ روند؟

30

سوال3071:
☘️🌿 #تکمله3067
#
1-چرا باید بتها به همراه سرانشان در دوزخ روند؟
2-نکته دیگری که بیشتر مدنظرم هست اینکه در آیه 74 سوره بقره سنگها دارای شعور معرفی شده اند که از خوف خداوند فرومیریزند.. پس سنگی که برای ساختن بت استفاده شده با سنگی که از خوف خدا فرومیریزد فرق دارد. آیا این تفاوت جایگاه آینده آن سنگ را تعیین میکند؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3071
🌹علیکم السلام
🌼🌿صرف ورود به جهنم نشان عذاب آنها محسوب نمیشود، مثل ورود همه انسانها به جهنم و یا ملائکی که بعنوان ماموران جهنم در درون جهنم میباشند.
🌻🌿مريم : 71 وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها كانَ عَلى‏ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا
🔆و همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم مى‏شويد اين امرى است حتمى و قطعى بر پروردگارت!
🌼🌿اشیائی را که مشرکان بعنوان بت پرستش میکردند میتوان به دو صنف تقسیم نمود:
یک) آن اشیائی که به پرستیده شدن راضی بودند چه بت سنگی باشند و یا غیر آن، مثل بت انسی همچون فرعون و نمرود.
دو) اشیائی که بت واقع شدند ولی خود آنها راضی به پرستیده شدن نبودند و چه بسا خودشان موحد و یکتاپرست بودند برای این صنف هیچ حرجی نخواهد بود چه بت سنگی بوده باشند و یا غیر سنگی و از اجناس دیگر، و چه از نوع انسی باشند مثل جناب عیسی علیه السلام.
🌻🌿بی شک بت هایی که راضی به پرستیده شدن بودند به همراه پرستندگانشان در آتش خواهند سوخت و معذب خواهند شد اما صنف دیگر اگرچه وارد جهنم هم شودند اما عذاب نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.