جناب استاد امکانش هست که در پناه بردن به قلعه سلامتی ما از طرف اشخاصی که بنا به دلائلی مثل بیماری ویا پیری و یا عدم توجه به همچین مسائلی ما از طرف آنها ورقه شجره از قلعه سلامتی دریافت کنیم و اعمالی که فرمودیدرا از طرف آنها انجام دهیم ؟

40

سوال۳۱۸۴:
سلام علیکم
جناب استاد امکانش هست که در پناه بردن به قلعه سلامتی ما از طرف اشخاصی که بنا به دلائلی مثل بیماری ویا پیری و یا عدم توجه به همچین مسائلی ما از طرف آنها ورقه شجره از قلعه سلامتی دریافت کنیم و اعمالی که فرمودیدرا از طرف آنها انجام دهیم ؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3184
🌹سلام علیکم
🌷🔆بله! هر شخص به اندازه توانایی خود انجام و رفقا با حمایت از ناتوانان اجر مضاعف برای خود رقم بزنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.