جناب استاد این آینده نگری از جهان که در ویدئو ارسال شده بیان می شود تا چه حدی درسته؟

40

سوال3233:
سلام علیکم
جناب استاد این آینده نگری از جهان که در این ویدئو بیان می شود تا چه حدی درسته؟👇
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3233
🌹سلام علیکم
🌷🔆ورود به عصر آکواریوس و توصیفات مربوط به آن متاثر از دیدگاه بعضی از ستاره شناسان سنتی و مدرن و کیهان زدگان و ستاره پرستان و اختر بینان و بعضی از کیهان شناسان ایدئولوژی پرداز بوده که هیچ اعتبار و مبنای علمی ندارد.
دورهٔ آکواریوس(آبریز/دُل/دلو) بر پایه صورت فلکی و برجی از برجهای دوازده گانه تدوین یافته و بر اساس همان دیدگاه شکل یافته است.
⁉️تذکر:
🔆🌱استمداد از نیروهای کیهانی نوعی شرک به خدای واحد قهار است.
🔆🌱عصر حاضر عصر قریب آخرالزمانی و عصر ورد به ظهور منجی و زمان نجات اهل زمین از ظلم و کفر و الحاد است، عصر حاصر زمان تمهید اهل عالم برای پذیرش یادگار الهی در روی زمین و آغاز شکوفایی دین و آبدار شدن شدن میوه های آئین مقدس محمدی ص است.
🔆🌱تغییر ارتعاشات انسانی و تحویل و ترفیع ذهن و فکر و عمل انسانها تنها با ظهور و حضور حجت الهی تحقق خواهد یافت، وجود یداللهی اش عقول اهل عالم را ارتقاء خواهد بخشید.
🔆🌱جوشش عشق و علم و معنویت تنها با نیروگاه علم و حکمت میسر بوده که آن نیروگاه عظیم الهی در انتظار بیداری جهانیان برای پذیرش قدوم مبارکش میباشد.
🔆🌱جان مبارک حضرت، عامل خیر و برکت ارض و سماء است.
🔆🌱حضرت، همان حقیقت ستاره اعظم و برج دوازدهم و کهکشان اعلی و دروازه تحویل و تزیین و ترفیع عالم و اهل عالم است.
🔆🌱 خانواده های روحی و روحانی و معنوی و پر ارتعاش، تنها با اجتماع قلوب بر اساس ایمان و تقوا شکل خواهد گرفت، نه با تغییر وضعیت ستارگان و گردش کهکشانها و وضعیت کرات آسمانی، زمان تحقق آن ظهور پدر جانهای تشنه و شیداست.
🔆🌱 روابط جدید و ظهور علوم بدیع و شکسته شدن ساختارهای ماتریکسی و پوشالی تنها با معدن علم و رحمت امکان پذیر است. وقتی نور الهی طلوع کند جانهای بیدار و مشتاق با به آغوش کشیدنش عصر روشنایی شروع خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.