جناب استاد در ادامه سوال ۲۵۷۹در جاهائی که امکان دارد بنا به دلایلی مشاهدات و مکاشفات شخصی فاش شود و برای پرده پوشی آنها را تخیلات خود بنامد و این مسئله باعث شود که از این حرف و سخن به نوع دیگری سوء استفاده شود آن را تخیلات نامیدن اشکالی ندارد ؟

19

سوال۲۵۸۰ :

سلام علیکم
جناب استاد در ادامه سوال ۲۵۷۹در جاهائی که امکان دارد بنا به دلایلی مشاهدات و مکاشفات شخصی فاش شود و برای پرده پوشی آنها را تخیلات خود بنامد و این مسئله باعث شود که از این حرف و سخن به نوع دیگری سوء استفاده شود آن را تخیلات نامیدن اشکالی ندارد ?یا در چنین شرایطی شخص باید به مکاشفات و مشاهدات خود اعتراف نمایدتا مانع چنین سوء استفاده ها شود لطفا راهنمائی بفرمائید
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2580
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
☘️🔅🌱مکاشفات رحمانی و مشاهدات مشکوک از جمله اسرار پنهانی هر آدمی است که نبایستی میان اهل فاش شود، چه برسد به اینکه میان نااهلان عرضه گردد که اسباب دردسر خواهد بود! تنها شخصی که وثاقتش اثبات و همچنین مکاشفات و یا مشاهدات لازم به عرضه باشد تنها در آن زمان بایستی مطرح گردد!
زمانیکه به عمد و یا به سهو موضوع فاش شود به مقتضای حال باید رفتار شود، چرا که عکس العمل افراد یا به جهالت است و یا به حسادت که میبایست به تناسب رفتار شود!
🌸اسرار باطنی خود را پاس داریم!
🌻 بلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحيطُوا بِعِلْمِهِ … يونس : 39
🌸 النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.