جناب استاد لطفا با توجه با ایرادات استاد پناهیان در مورد اخلاص حساسیت خداوند در اخلاص تا این حد و درجه است که استاد بیان می کنند؟

43

سوال3152:
جناب استاد لطفا با توجه با ایرادات استاد پناهیان در مورد اخلاص حساسیت خداوند در اخلاص تا این حد و درجه است که استاد بیان می کنند؟
چون انسان هر چقدر هم بخواهد در این مورد مراقبت کند باز جاهائی خطا و اشتباه چه دانسته یا ندانسته انجام می دهد بعد طبق گفته ایشان این عمل مورد قبول خداوند واقع نخواهد شد ؟
👇🌾
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3152
🌹سلام علیکم
🌷🔆اخلاص عمل یعنی اثبات سلامت و صحت عبادت، خلوص در عبادت به معنای انحصار عبادت در معبود. عدم خلوص یعنی با نام معبود عبادت را برای غیر معبود انجام دادن، عدم خلوص یعنی دروغ و دغل.
مزد خدمت خادم از مخدوم است در عبادت ناخالص طلب مزد از معبودی است که مورد خدمت و عبادت واقع نشده است.
🔅🌷اخلاص با معرفت زلال حاصل میشود وقتی معبود خود را کافی دانست به غیر او روی نیاورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.