جناب استاد ما برای بندگان ظالم خداوند چه مسلمان چه غیر مسلمان که مسلمین از شرشان در امان نیستند می توانیم آرزوی مرگ کنیم ؟

38

سوال3264
سلام علیکم
جناب استاد ما برای بندگان ظالم خداوند چه مسلمان چه غیر مسلمان که مسلمین از شرشان در امان نیستند می توانیم آرزوی مرگ کنیم یا نه اینها هم بندگان خداوند هستند و خود خداوند هم اینها را برای انجام مأموریتی در روی زمین فرستادن و اگر خود خداوند بخواهند آنها را از این دنیا می برند؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3264
🌹سلام علیکم
🔆🌸کسانی که امید هدایت آنها وجود نداشته و بقایشان جز تولید فسق و فساد عایدی دیگری نداشته باشد، طلب مرگ آنها لطف خاصی در مورد آنهاست چرا که هر چه عمر کنند پرونده گند آنها سنگین تر و بر شدت عقوبت عذاب آنها افزوده میگردد.
دعای 27 صحیفه سجادیه الگوی زیبایی برای تنظیم و نظام بخشی دعاهای ما در مورد ظالمان است.
🌿قسمتی از دعا
🌸🔆… اى خداوند، به اين نيايش، خصمشان درهم شكن و چنگال دشمن از تنشان كوتاه كن و ميان دشمنان و سلاحهايشان جدايى افكن و بند دلشان بگسل و چنان كن كه ميان ايشان و زاد و توشه ايشان فاصله‏اى بزرگ پديد آيد و در راه سرگشته و حيرانشان گردان و آن سان كن كه راه خويش گم كنند. اى خداوند، دشمنانشان را راه مدد بربند و از شمارشان بكاه و قلوبشان لبريز از وحشت نماى و دستشان از تطاول‏ كوتاه كن و زبانشان از گفتن به بند آر و چنان كن كه شكست ايشان سبب پراكندگى و عبرت آن كسان گردد كه از پى‏شان مى‏آيند و چون ايشان را به خوارى در افكنى از آن پس هيچ لشكر انگيز طمع در ستيز با ما نكند.
اى خداوند، زنانشان از زادن سترون دار و مردانشان را از آب پشت بخشكان و نسل چارپايان و ستورانشان منقطع گردان. آسمانشان را مفرماى كه بر آنان قطره‏اى ببارد و زمينشان را مفرماى كه گياهى بروياند….
اى خداوند، چنان كن كه اين دعا همه دشمنانت را در اقطار بلاد در بر گيرد: از هندوان و روميان و تركان و خزران و حبشيان و مردم نوبه و زنگبار و سقلابيان و ديلميان و ديگر امم مشرك كه نام و صفاتشان كس نداند و تو خود به علم خود شمارشان كرده‏اى و به قدرت خود بر آنان اشراف دارى.
اى خداوند، مشركان را به مشركان مشغول دار تا از تطاول بر بلاد اسلاميان باز مانند و از شمار ايشان بكاه تا از شمار مسلمانان نكاهند.
ميانشان جدايى افكن تا بر ضد مسلمانان متحد شدن نتوانند.
بار خدايا، آرامش از دلشان و نيرومندى از تنشان دور كن و انديشه هر حيله و نيرنگ از قلوبشان بپرداز. به هنگام نبرد با مردان ما دست و پايشان سست گردان و در دلشان بيم افكن تا از جدال و آويز با سلحشوران اسلام عاجز آيند. لشكرى از ملائكه خود، همراه با خشم و عذاب خود بر سرشان فرست، آن سان كه در جنگ بدر فرستادى، تا رگ حياتشان قطع كنى و جاه و جلالشان از ميان ببرى و جمعشان پراكنده سازى.
اى خداوند، آب‏هاشان را به وبا بيالاى و طعامشان به دردها بياميز و شهرهاشان در زمين فرو بر و پى در پى سنگ بلا بر سرزمينشان ببار و آن را به قحطسال دچار كن و توشه و زادشان را در بى‏باران‏ترين و خشك‏ترين و دورترين زمينها قرار ده، پناهگاههاى زمين به رويشان سد كن و به گرسنگى مداوم و بيمارى دردناك مبتلايشان گردان.
بار خدايا، هر جنگجويى از گروندگان به آيين تو كه به جنگ با آنان برخيزد و هر مجاهدى از پيروان سنت تو كه با آنان جهاد كند تا دين تو بيشتر اعتلا يابد و حزب تو تواناتر شود و نصيب تو افزون‏تر گردد، پس هر چه خواهد برايش ميسّر گردان و اسباب كار او مهيا كن و بر عهده گير كه پيروزى‏اش دهى. خداوندا، يارانى موافقش ده و پشتش محكم گردان و هزينه‏اش به فراوانى ارزانى دار و او را به نشاط و خرمى متمتّع ساز و آتش اشتياق او به يار و ديار در دلش فرو نشان و از غم تنهاييش در پناه خود دار و ياد زن و فرزند از خاطرش محو كن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.