جناب استاد وقتی انسان توانست همه چیز را از خدا بداند و به رحمت خداوند دست پیدا کند به درجه ای از بندگی می رسد که می تواند به اذن الهی خلق کند لطف می کنید در این مورد توضیح بفرمائید

36

سوال۲۶۷۲ :

سلام علیکم
جناب استاد وقتی انسان توانست همه چیز را از خدا بداند و به رحمت خداوند دست پیدا کند به درجه ای از بندگی می رسد که می تواند به اذن الهی خلق کند لطف می کنید در این مورد توضیح بفرمائید

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2672
🌸علیکم السلام
🌷چنین مطلبی به این شکل صحت ندارد!
🌷لازم به ذکر است که هیچ فعلی از افعال هیچ مخلوقی-چه ریز و چه درشت- تحقق نمی یابد مگر به اذن الهی،🌷
🌷🌼در امور ایجادی خاص مثل خرق عادات و وقوع معجزات، خالق یگانه هستی، اراده مخلوقاتش را در خواسته هایشان محقق میسازد، مثل حضرت عیسی علیه السلام که گل دست ساز او به اذن الهی به خلقت پرنده وجود مییابد.🌷
🌷☘️بندگی خالص خدا راه تحقق و وقوع کرامات و معجزات است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.