جناب استاد وقتی ما از کسی آزار و اذیت می بینیم و این ناراحتی از این شخص باعث می شود ناراحتی خود از این شخص را برای دیگران بازگو نمائیم و به این طریق کمی آرام شویم آیا این غیبت به حساب می آید ؟

37

سوال۲۶۹۴ :

سلام علیکم
جناب استاد وقتی ما از کسی آزار و اذیت می بینیم و این ناراحتی از این شخص باعث می شود ناراحتی خود از این شخص را برای دیگران بازگو نمائیم و به این طریق کمی آرام شویم آیا این غیبت به حساب می آید ?اگر غیبت است لطفا راهنمائی بفرمائید ما چطور می توانیم این ناراحتی خود را کنترل نمائیم هم از آسیب های روحی آن در امان باشیم هم دچار گناه غیبت نشویم متشکرم

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ2694
🌷علیکم السلام
🌼🌿جدا از غیبت های مجاز انگیزه افراد در غیبت بر نفس غیبت تاثیر نداشته اما میتواند بر جمع خطاهای انسان بیفزاید. زمانیکه فردی حس میکند که چاره ای جز باز گویی عمل شخصی خاصی ندارد و آتش درد ایجاد شده از ناحیه آن فرد جز با بازگویی برای شخص خاصی اطفا نمیشود به یقین بایستی شخص مذکور مصلح و به مثابه طبیبی باشد که درمان درد نماید.
🌼🌿بهترین طریق برای التیام درد ناشی از اشخاص بازگویی شکوائیه دل با حضرت «سمیع الدعاء» میباشد با معبود خود خلوت کنید و سخن قلب و شکایت دل خود را از شخص مذکور برای خدای علیم بازگو نمایید، هر چند که او آگاه به ضمایر دل و افعال بندگان خود میباشد اما شکایت دل طریق ارتباط نیکو با خدای یکتاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.