حجاب اکبر و اسماء اکبر رو بیشتر شرح می فرمائید؟

16

سوال3369 :
سلام وقت بخیر استاد گرامی
حجاب اکبر و اسماء اکبر رو بیشتر شرح می فرمائید؟ 💐

🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3369
🌷🔆با نظر به عبارت:
🔆☘️ تشخّص زیبایی محض و لذت محض به حجاب اکبر، به اسماء اکبر برمیگردد، و رابطه محض لذت و محض زیبایی با خالق، رابطه‌ای فوق زیبایی و لذت است چرا که خالق فراتر از زیبایی و لذت است.
🌷🔆ارتباط خلق با خالق تنها بواسطه همان خالقیت حضرت خالق است نه امر دیگر، همان اراده صادره از ناحیه مقدس حضرت حق، نشان اعلای حضرت الله برای مخلوق است، آن اراده را در مبتدای خلقت میتوان به اسم اکبر تعبیر نمود، و از حیث اینکه معرفت مخلوق نسبت به الله تنها محدود به همان اراده خواهد بود، لذا اسم اکبر اول، همان اراده اول و محض اراده الله است، که اسم اکبر با اراده اول را به تسامح میتوان یکی گرفت، چون اراده، خلقی است، پس در حکم پوشش و حجاب است، با نظر به اینکه حجاب غیر از ذات الله تبارک و تعالی است، و همان حجاب لطفی است که بنده را به معرفت الله دلیل و راهنماست، پس به این خاطر حجاب اکبر را به اسماء اکبر تعبیر نمودیم! پوشش همان نشان است! چرا که ذات الله اشاره پذیر نیست، نه به لفظ و نه به معنی و نه به اسماء و نه به هر حجابی.

🔆حال اراده بعد اراده جهانی از اسماء و حجاب را رقم میزند!
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.