حدیثی از امام علی علیه السلام که مضمون آن این است(انسان را همین عیب کافی است که وقتی بگویند حرفی را که میزنی بر اساس چه مدرکی است بگوید شنیدم،می گویم.) حال بر چه اساسی باید بر حرف دیگران اعتماد کرد که امثال این دسته از افراد نباشیم؟

37

سوال3196 :
حدیثی از امام علی علیه السلام که مضمون آن این است(انسان را همین عیب کافی است که وقتی بگویند حرفی را که میزنی بر اساس چه مدرکی است بگوید شنیدم،می گویم.) حال بر چه اساسی باید بر حرف دیگران اعتماد کرد که امثال این دسته از افراد نباشیم؟ چون بیشتر سخنان براساس شنیده ها است نه این که هر چیزی که میگوییم را دیده باشیم.
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3196
🌹سلام علیکم
🌷🔆مراد از فرمایش مولا سخن بدون تحقیق و یقین است، چه انسان بشنود و یا آن را بخواند، مهم اعتماد و یقین به وثاقت منبع خبر میباشد؛ چه منبع ما شخص باشد و یا نوشته، بالا بردن قوه تشخیص، دقت و توجه ویژه به اخبار و تفکر و تعقل در جان آنها، یار نیکویی در فهم وثاقت اخبار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.