حقیقت ولایت ما سوی الله چیست؟

28

سوال2620 :
⁉️حقیقت ولایت ما سوی الله⁉️
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2620
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸
🌻هو الولیّ🌻
🌹🔅شرح ولایت ما سوی الله🔅🌹

🌼هر موجود صاحب اختیار بهره ای از ولایت را داراست.
🌼ولایت مخلوقات از تکان دادن انگشت و پلک زدن و راه رفتن و اندیشیدن تا زنده کردن مرده و خلق موجود(باذن الله) تا دخالت در ارکان خلقت میتواند امتداد داشته باشد.
🌼ولایت هر موجود صاحب اختیار دارای حد و حدود مشخص و معینی است!
🌼بعضی از موجودات دامنه ولایت شان محدود به خود ، و بعضی دیگر خارج از مرز خود و برخی دیگر بر دیگر مخلوقات صاحب اختیار ولایت دارد!
🌼ولایت بندگان خدا اعطایی خداست، به واقع خدا ولایت خود را با بندگانش به ظهور میرساند!
🌼ولایت هر موجود صاحب اختیار در هر سطح و سطوحی که باشد محکوم و مقهور و مغلوب و محدود ولایت حضر الله ولیّ میباشد.
🌼ولایت بندگان خدا باید تحت ولایت الهی و به امضای خدای قادر مطلق برسد تا تحقق یابد.
🌼هر چند ولایت مخلوقی از مخلوقات الهی به گستردگی کل عالم هستی و بر تمام اهل آن باشد باز تحت ولایت الهی است ولایت هیچ مخلوقی از حیطه ولایت الهی خارج نیست!
🌼وقتی مخلوقی از مخلوقات خدا میخواهد فعلی از افعال را از خود ظاهر سازد به واقع میخواهد از ولایت اعطایی خود استفاده نماید! همانطور وقتی جناب عیسی علیه السلام میخواهد مرده ای را زنده و یا پرنده ای را خلق نماید(به اذن الهی) به واقع از ولایت اعلایی خود در سطحی بالاتر بهره میگیرد!
🌼ولایت در هر سطحی که باشد باید توسط «الله ولیّ» امضاء شود، تا این امر محقق نشود هیچ ولایت اعطایی الهی محقق نخواهد شد!
هر ولایت ما سوی الله در هر سطح و تحت هر عنوانی که باشد اعطایی است و تحت قهر و غلبه و تسلط الله ولیّ اعلی میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.