حقیقت و حکمت هر ساعت که مختص امامی تعریف شده چیه .مگر نور واحد نیستند ؟

28

سوال3020 :
حقیقت و حکمت هر ساعت که مختص امامی تعریف شده چیه .مگر نور واحد نیستند ؟؟؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3020
🌹علیکم السلام
🌼🌿همانطوریکه سال با 12 ماه کامل میشود و هر ماه جایگاه ویژه و اختصاصی خود را دارند!
اوقات لیل و نهار نیز با با تک تک حضرات به کمال میرسد!
مشکات حق و حقیقت و حکمت، مثل مشکات نور با تک تک حضرات کامل میشود، مثل حروفاتی که کلمه واحدی را بوجود میاورند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.