خانم معلم قرآنم بهمون گفتن که بچه ها در بین 14 معصوم علیهم السلام توسلتون بیشتر به حضرت فاطمه علیها السلام باشه چون مادرن زودتر جوابتون رو میدن. من دیشب به خاطر موضوعی به 14 معصوم نامه نوشتم و به همشون متوسل شدم یاد حرف خانم معلمم افتادم میشه در این مورد توضیح بدین؟

28

سوال3165 :

( سوالات خواهر کوچولو)

خانم معلم قرآنم بهمون گفتن که بچه ها در بین 14 معصوم علیهم السلام توسلتون بیشتر به حضرت فاطمه علیها السلام باشه چون مادرن زودتر جوابتون رو میدن. من دیشب به خاطر موضوعی به 14 معصوم نامه نوشتم و به همشون متوسل شدم یاد حرف خانم معلمم افتادم میشه در این مورد توضیح بدین؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3165
🌹سلام علیکم
🌷🔆تک تک حضرات بایستی واسطه توسل ما به سوی خدای مهربان باشد، نباید هیچکدام فراموش شوند! جایگاه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها خاص بوده اما نباید دیگر حضرات نادیده گرفته شوند! زیباترین توسل «بک یا الله» لیالی قدر میباشد! که اول خود خدای مهربان را به خودش قسم میدهیم و بعدا خدای تعالی را به تک تک حضرات قسم میدهیم.
بک یا الله بمحمد بعلی بفاطمه بالحسن بالحسین بعلی بن الحسین بمحمد بن علی بجعفر بن محمد بموسی بن جعفر بعلی بن موسی بمحمد بن علی بعلی بن محمد بالحسن بن علی بالحجه .
این دعا یکی از زیباترین الگوهای دعایی ما هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.