درباب حقیقت چشم زخم واینکه چطور خود انسان به خودش چشم میزنه و چطور چشم زخم باعث مرگ میشه توضیح بفرمایید

31

سوال 1225 +1 :
سلام استاد درباب حقیقت چشم زخم واینکه چطور خود انسان به خودش چشم میزنه و چطور چشم زخم باعث مرگ میشه توضیح بفرمایید ممنون میشم
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1225 + 1
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🔆🍀کبر و غرور و خود بینی و خود شیفتگی، وحشتناکتر و خطرناکتر از چشم زخم است🍀🔆🌻
🔆🔅🌱در مورد چشم زخم به پاسخ 1148 و 1149 مراجعه فرمایید
🔆🔅🌱جمله ی اضافه اینکه خود را چشم زدن نمیتواند درست باشد مگر اینکه از باب عجب باشد که در این حالت عقل آدمی به خطر افتاده و زمینه برای حضور شیاطین در دل آدمی فراهم میشود.
🌸🔅🌱 عجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِه‏
نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 507
🔆🔅🌱خودبینی شخص نسبت به خویشتن یکی از حسودان عقل اوست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.