درهنگام جان دادن انسانی اگر روح نباشه جسم و قلب هم از کار می افتد و قلب بدون روح نمیزند. پس چگونه قلب جنین بدون دمیدن روح برجسمش میزند و تا لحظه دمیدن روح زنده میماند؟

11

سوال3374 :
سلام علیکم
درهنگام جان دادن انسانی اگر روح نباشه جسم و قلب هم از کار می افتد و قلب بدون روح نمیزند. پس چگونه قلب جنین بدون دمیدن روح برجسمش میزند و تا لحظه دمیدن روح زنده میماند؟

🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3374
🌷🔆در واقع مرگ به توفای نفس است نه روح، گاها به مجاز از نفس به روح یاد میشود، میتوانیم از منظری نفس را روحی نفسانی در نظر بگیریم که غیر از «روح الشهوه و روح البدن و روح القوه و روح الایمان» میباشد. پس اطلاق قبض روح، همان قبض نفس آدمی است. با این دیدگاه با از کار افتادن هر یک از ارواح چهار گانه دلیل مرگ نخواهد بود مگر آنکه مرگ نفسانی رخ دهد. چه بسا انسان قبل از مرگ نفسانی مرگهای ایمانی و شهوانی و قوه ای و بدنی را بارها تجربه میکند. با مفارقت نفس، ارواح چهارگانه تعلق خود را نسبت به بدن از دست میدهند اما با مفارقت ارواح چهارگانه و یا هر یک از آنها موجب قطع تعلق نفس آدمی از بدن نبوده و مرگ او را رقم نمیزند. خاموشی کامل آدمی نشان رحلت نفس آدمی خواهد بود.
🔆🌷در مورد جنین بایستی نفس آدمی را مجزا از ارواح در نظر بگیریم که در همان لحظه انعقاد نطقه نفس نیز به آن تعلق میپذیرد. پس در لحظه اول انعقاد نطفه، نفس آدمی حیات خود را آغاز میکند و با تداوم لحظات ابعاد دیگری بر روی آدمی گشوده میشود با تکمیل اعضا و جوارح، جوانح آدمی نیز تکمیل میگردد و ارواح چهارگانه بر بدن مستقر میگردد.
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.