در اقدام به نهی از منکر اگر خوف درگیری فیزیکی و خطرات بعدی را تشخیص دادیم چه کنیم ؟

20

سوال۳۱۸۵:
با سلام
در اقدام به نهی از منکر اگر خوف درگیری فیزیکی و خطرات بعدی را تشخیص دادیم چه کنیم ?
(خوف قتل و یا نقص عضو ) .
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3185
🌹سلام علیکم
🌷🔆ارزش کاری میبایست متناسب با هزینه پرداختی باشد.
🌱با ارزش سنجی اگر بهای پرداختی با آثار و بازتاب این فریضه مقدس هماهنگی کند، انجامش نیکوست.
🌱زندگیی که محض رضای خدا برای زنده داشتِ دین خدا و احیاء قلوب مغفول و هدایتشان فدا گردد ارزش این حماسه را خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.