در این ایام که به نیت تقرب و نزدیکی به خداوند روزه می گیریم اگر در کنار این نیت به لاغری و رسیدن به تناسب اندام هم فکر کنیم آیا اخلاص در روزه اشکال پیدا می کند؟

40

سوال3235 :
سلام علیکم
جناب استاد در این ایام که به نیت تقرب و نزدیکی به خداوند روزه می گیریم اگر در کنار این نیت به لاغری و رسیدن به تناسب اندام هم فکر کنیم آیا اخلاص در روزه اشکال پیدا می کند؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3235
🌹سلام علیکم
🌷🔆از درجه اخلاص عمل کاسته شده و نفسانیت شریک عبادت گشته و خدای قادر متعال در عبادتش شریکی نمی پذیرد و آن عبادت بنده اش را به همان شریک واگذار مینماید.
🔆🌷اگر عبادت منجر به تغییر تناسب اندام هم بگردد میبایست با جان و دل از آن استقبال نمود.
❗️اما ❗️
☘️🔆اگر بخواهیم به قصد تناسب اندام از رژیم غذایی کمک بگیریم به لحاظ اینکه مومن باهوش است میتواند همان رژیم غذایی را به عبادت تبدیل نماید یعنی رژیم غذایی را به روزه تبدیل نموده و نیت خود را با معبودش صاف و خالص نماید. پس روزه را به رژیم غذایی نباید تبدیل نمود اما رژیم غذایی را میتوان به روزه تبدیل نماییم.
🔆☘️ نیایش❗️خداوندا ❗️ رژیم غذایی مرا به عبادت خالص خود تبدیل فرما و آن را ابزار تقرب به آستان مقدس خود قرار ده.
🌱 در مورد روزه نیز میتوان از معبود خود تمنا نماییم تا ما را از تمام منافع روزه از جمله تناسب اندام بهره مند فرماید.
☘️🔆 نیایش ❗️خداوندا ❗️ عبادتم را برای خود خالص فرما و مرا از منافع این عبادت در دنیا و آخرت بهره مند نموده و همان منافع حاصل را ابزار برای تقرب افزونتر به ناحیه مقدس خود قرار ده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.