در باب صفات الهی:چند نوع صفت داریم؟ مثلا صفات سلبی، صفات فعلی و ذاتی و… که علما تقسیم بندی کردن درسته؟

34

سوال۲۹۷۰:
در باب صفات الهی:چند نوع صفت داریم؟ مثلا صفات سلبی، صفات فعلی و ذاتی و… که علما تقسیم بندی کردن درسته؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2970
🌹علیکم السلام
🌼🌿در مقام تلاش بشر برای فهم موضوعات مرتبط با ذات حق مصطلحاتی پدید آمده که هر کدام شرح خاص خود را دارند که میتواند درست و یا نادرست باشد،
از جمله:

صفات سلبیه، صفات ثبوتیه، صفات ذاتی و صفات فعلی، صفات نفسی و اضافی، صفات خبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.