در بحث رجعت که مطرح میشه، کسانی که رجعت میکنن، جزء همون 313 نفر یار امام زمان هستن؟ یا نقشی جدا از آن 313 نفر خواهند داشت؟

25

سوال1412 :
در بحث رجعت که مطرح میشه، کسانی که رجعت میکنن، جزء همون 313 نفر یار امام زمان هستن؟ یا نقشی جدا از آن 313 نفر خواهند داشت؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1412
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱بعضی از یاران حضرت مثل اصحاب کهف از رجعت کنندگان میباشند، اما با توجه به اینکه یاران حضرت منحصر به 313 نفر نمیباشد پس به ظنّ قوی رجعت کنندگان زیاد خواهند بود! 313 نفر از خواص میباشند مثل سلمان فارسی و مالک اشترند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.