در بين اين مشيت ،اراده، تقدير، قضاء ،امضا ،اثر من چيست؟ آيا اثر دعا يا عمل صالح بنده، باعث بداء در مشيت الهي كه به امضاء نرسيده ميگردد؟ و معصومين در كجاي اين جريان قرار دارند؟

25

سوال1265 :
در بين اين مشيت ،اراده، تقدير، قضاء ،امضا ،اثر من چيست؟ آيا اثر دعا يا عمل صالح بنده، باعث بداء در مشيت الهي كه به امضاء نرسيده ميگردد؟ و معصومين در كجاي اين جريان قرار دارند؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1265
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱مشِّت اولین محصول صنایع علم الهی است🌱🍀🌻
🔆🔅🌱خدای علیم و قادر و متعال برای موجودات، علی الخصوص انسان بهره ای از توانایی و قدرت و انتخاب را افاضه نموده که تحقق خواست های هر موجودی بایستی از صراط علم الهی میگذرد،
🔆🔅🌱خواست الهی بر این قرار گرفته که دعای بنده در قضای او مؤثر افتد و به بداء برسد! یعنی الله بر قضای خود حاکم است، و تغییر و تثبیت آن بنا به اراده ذات بی مثال اوست.
🔆🔅🌱جایگاه معصومین علیهم السلام در صراط علم الهی، مشیّت و اراده است، یعنی حضرات، حقیقت تجلّی علم الهی اند، به این خاطر از یک منظر معادن علم اند، علم الله اند، و از منظر دیگر رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم مدینه ی علم و حضرات ابواب آن هستند!
🔆🔅🌱نبایستی این حقیقت مُسلّم نادیده انگاشته شود که خالق بر علم خویش حاکم است!یعنی خدا علم خویش را نشر میدهد، چه به مشیّت و چه به اراده و تقدیر و قضا و امضاء و یا به بداء. به بیان دیگر الله بر مشیّت خویش محیط است! یعنی جایگاه والای معصومین علیهم السلام بخاطر احاطت و توجه و عنایت خاصه ی پرودگار بی همتا بر وجود نازنین آنهاست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.