در جایی میخوندم که گناه طبیعتش سرد هست و نیکو کاری طبیعتش گرم . ایا اصلا میتوان گفت که جنود عقل گرم و جنود جهل سرد هست.ایا این سخن درست هست لطفا توضیحاتی در این زمینه بفرمائید

39

سوال2630 :

در جایی میخوندم که گناه طبیعتش سرد هست و نیکو کاری طبیعتش گرم . ایا اصلا میتوان گفت که جنود عقل گرم و جنود جهل سرد هست.ایا این سخن درست هست لطفا توضیحاتی در این زمینه بفرمائید
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2630
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱این تعبیر، ذوقی مبتکر خویش است گناه را هم به سردی و هم به گرمی میتوان تعبیر نمود همچنین به خشکی و تری، چرا که گناه، گذر از راه مستقیم و مقتصد و انحراف به چپ و راست و طی طریق افراط و تفریط است! راه نیکوکاری، معتدل است اما راه گناه و تعدی، یا میسوزاند و به خاکستر تبدیل میسازد و یا منجمد و نابود میسازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.