در خصوص مطلب و پیام ذیل مخصوصا و پیامهایی از این دست توضیح میفرمایید. ” امشب تا فردا شب هرکس٦ مرتبه فقط ٦مرتبه ذکر «يا كاشِفَ الكَرْب عَن وَجْهِ الحسين اِكْشِف كَربي بحق اخيك الحسين» را جهت بر طرف شدن مشکلات بخواند، ردخور ندارد. ….”

23

سوال۲۳۴۶:
سلام‌علیکم‌.
استاد معظم در خصوص مطلب و پیام ذیل مخصوصا و پیامهایی از این دست توضیح میفرمایید.
” امشب تا فردا شب هرکس٦ مرتبه فقط ٦مرتبه ذکر «يا كاشِفَ الكَرْب عَن وَجْهِ الحسين اِكْشِف كَربي بحق اخيك الحسين» را جهت بر طرف شدن مشکلات بخواند، ردخور ندارد.
به هرکسی که دوست دارید بفرستید چون در طول سال فقط سه روز این ذکر را میشه گفت.
إن شاء الله حاجت روا شید. التماس دعا
لطفا کسى رو بى نصيب نذارید. التماس دعا”
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2346
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱این نوع مطالب و تکلیف سازی ها از جمله برنامه های طراحی شده دشمنان اسلام برای بازی دادن و اغفال و تسخیر افکار و سمت و سو دادن به اعمال و رفتار و تغییر باورها و … طراحی شده.
🌷🔅🌱کسی که به راحتی به این نوع نسخه ها اعتماد میکنند زمینه را برای تلقینات افزونتر مهیا میسازند، چرا که تسلیم شدن اولین قدم برای رسیدن برای باور است، وقتی باورها توسط دشمنان دین تحکیم یابند این باورها از نوع جهلانی خواهد بود و در برابر باورهای عقلانی به تقابل خواهد ایستاد.
🌷🔅🌱از زاویه دیگر این نوع برنامه ها نوعی سنجش میزان تسیم پذیری افراد محسوب میشود، کارشناسان مربوطه با رجوع به ارقام افراد تابع و رام و تسلیم پذیر و خوش اعتماد به راحتی میتوانند میزان نیروی ذخیره خود را در میان اقشار مردم برای تشدید تلقینات بعدی خود ارزیابی نموده و نسبت به تغییر و تحکیم برنامه های آتی خود کمک بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.