در سخنرانی شب ولادت حضرت پیامبر اکرم ص در شرح دعای دوم صحیفه سجادیه فراز ُدونَ الْأُمَمِ الْمَاضِیةِ فرمودید؛”آرزوی حضرت موسی ع این است که جزء امت محمدی باشد. هیچ یک از انبیا عظام این درخواست را نداشته که برسد به مقام محمدی. چون اوج شکوه و عظمت ان حضرت را درک کرده “مگر نه اینکه در احادیث و منابع تاریخی داریم که انبیا همگی از نعمت و مقام حضرت برای پیشبرد مقام خود بهره میبردند ؟؟

31

سوال2916 :

در سخنرانی شب ولادت حضرت پیامبر اکرم ص در شرح دعای دوم صحیفه سجادیه فراز ُدونَ الْأُمَمِ الْمَاضِیةِ فرمودید؛
“آرزوی حضرت موسی ع این است که جزء امت محمدی باشد. هیچ یک از انبیا عظام این درخواست را نداشته که برسد به مقام محمدی. چون اوج شکوه و عظمت ان حضرت را درک کرده و دیده کههمچون ذره ای در مقابل پیکر ان حضرت است. اما در خواستعاجزانه انبیاست که جزو امت محمدی باشند.”

⁉️مگر نه اینکه در احادیث و منابع تاریخی داریم که انبیا همگی از نعمت و مقام حضرت برای پیشبرد مقام خود بهره میبردند ؟؟ پس چرا حضرت چنین بیان میکند؟ آیا منظور از نعمت همان حضور بعد جسمانی حضرت است یا خیر؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2916
🌹علیکم السلام
🌼🌿جایگاه امت محمدی ص چنان والا بوده که انبیا برای کسب آن درجه والا دست تمنا به ناحیه حضرت حق داشتند.
🌼🌿نعمت چه ابعاد اسماء حسنایی که به اسم حَسن المنعم بر می گردد و چه بارش های ملکوتی و آسمانی آن که نعمات ملکوتی و آسمانی را در بر میگیرد و چه نزول زمینی آن که نعمات زمینی و دنیوی را شامل میگردد، همه آنها از مصادیق نعمت محسوب میشوند. انبیاء عظام چه در زمان خود که نعمت نوری و روحی و ابعاد آسمانی و فرا آسمانی حضرت را اسباب توسل به سوی حضرت معبود قرار میدادند و چه جایگاه زمینی حضرت که در آینده زمین تحقق مییافت مبنای توسل شان بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.