در سخنرانی قبلی فرموده اید زمانی که (حقیقت) وحی الهی به جان مهبط وحی الهی می تابد به جلوه های مختلف از جمله به شکل لغات عربی بروز میکند. دیگر انواع جلوه های وحی خداوند چیست و آیا بر ما ظهور و بروز میکند یا نه ؟

29

سوال2900 :
در سخنرانی قبلی فرموده اید زمانی که (حقیقت) وحی الهی به جان مهبط وحی الهی می تابد به جلوه های مختلف از جمله به شکل لغات عربی بروز میکند. دیگر انواع جلوه های وحی خداوند چیست و آیا بر ما ظهور و بروز میکند یا نه ؟ تشکر فراوان
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2900
🌹علیکم السلام
🌼🌿جلوات ملکوتی، جبروتی، آسمانی، سدة المنتهایی، … جابلقایی و جابلسایی، جلوات ذوقی، شمّی، لمسی، سمعی، بصری، قلبی، مخّی، … جلوات انسی، جنّی، مَلکی، کروبی، روحانی، قدسی، ریحانی… نباتی، جمادی … نوری، مائی، اسمائی، صفاتی و …
🌼🌿اگر سامانه عظیم انسان با تمام جوانبش بیدار و سالم باشد به درک شان توفیق مییابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.