در صفحه 107 دانشگاه ازدواج حدیث از پیامبر در مورد تحمل زن با غیرت و بداخلاقی شوهر و بخشش مهریه صحبت شده و هیچ شرطی رو قائل نشده. یعنی به طور مطلق باید اینگونه بود یا به خصوصیات و رفتار شوهر نیز بستگی دارد؟

24

سوال۲۸۵۴:
در صفحه 107 دانشگاه ازدواج حدیث از پیامبر در مورد تحمل زن با غیرت و بداخلاقی شوهر و بخشش مهریه صحبت شده و هیچ شرطی رو قائل نشده. یعنی به طور مطلق باید اینگونه بود یا به خصوصیات و رفتار شوهر نیز بستگی دارد؟ آیا این حدیث مجوزی برای مرد نیست که هرکاری میکند بکند…زن موظف است تحمل کند؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2854
🌹علیکم السلام
🌼🌿تاکید بر شوهرداری نفی همسرداری نیست، احادیث بیشماری بر اکرام زن از طرف مرد وارد شده!
به یقین بخشش نسبت به مرد مومن و با تقوا رجحان دارد، در حدیث مذکور تجارت پرسودی برای بخشنده بشارت داده شده که میزان آن با مقدار بخشش زن قابل قیاس نیست. از طرف دیگر اگر مقدار بخشش را مهر السنه در نظر بگیریم موضوع جالب تر میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.