در متن شراب حکمت ۵ لطفا این قسمت را بیشتر توضیح بفرمایید .”افکار نیز تولید امواج نموده و از بدن ساطع می شوند پس بایستی مواظب افکار خود در شرایط عمومی و مجامع مختلط باشیم.”

35

سوال۲۹۴۹:
در متن شراب حکمت ۵ لطفا قسمت زیر را بیشتر توضیح بفرمایید .
ممنون

🌼🌿افکار نیز تولید امواج نموده و از بدن ساطع می شوند پس بایستی مواظب افکار خود در شرایط عمومی و مجامع مختلط باشیم.
🌼🌿افکار برهنه مثل کشف حجاب از هویت باطنی و دل آدمی است.
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2949
🌹علیکم السلام
🌼🌿فکر گناه، به مثابه انجام عمل گناه در فضای دل آدمی است، تفکرات نامطلوب و ناصواب در مورد نامحرمان به مثابه دیدار آنها در فضای دل و جان آدمی است و آلودگی های خاص خود را خواهد داشت!
🌷افکار رحمانی تولید امواج رحمانی، و افکار شیطانی مولد امواج شیطانی است، فکر گناه فضای معنوی را به لجن و نجاست معنوی میکشاند،
🌷امواج ساطع شده ناشی از افکار توسط توسط هر شخص قابل جذب و قرائت و ترجمه بوده و آثار خاص خود را چه به وضوح و چه به ابهام خواهد گذاشت.
🌼🌿همانطوریکه خلع لباس به پنهانی و به خلوت صورت میپذیرد در شرایط ارتباطات تلفنی و اینترنتی و مجازی، هر نوع افکار از مجاری ارتباط جذب مخاطبان فضاهای مذکور میشود که برای بعضی ها واضح و برای بعضی به ابهام و برای بعضی تنها آثاری خاص میگذارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.