در مراقبه طعام که انجام شد، آیا میوه های مختلف در نحوه سیر و سلوکی که ایجاد می کنند، باهم فرق دارند؟ یعنی آن مسیری که با میوه بدان میرسیم، در میوه های مختلف تفاوت دارد؟

4

سوال2388:
سلام علیکم
در مراقبه طعام که انجام شد، آیا میوه های مختلف در نحوه سیر و سلوکی که ایجاد می کنند، باهم فرق دارند؟ یعنی آن مسیری که با میوه بدان میرسیم، در میوه های مختلف تفاوت دارد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2388
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱هر میوه، بطور کلی هر موجود در این عالم چون مصنوع حضرت صانع و بدیع میباشد علی رغم اشتراکاتشان از تازگی و تمایز خاصی با دیگران دارند، آیه و نشانه ای نو با پیام ها و علومی بدیع و بی نظیر و منحصر به خودشان را دارا هستند، پس با هر پدیده راهی نو و معرفتی جدید حاصل میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.